Ömer Şensoy

Ömer Şensoy

Memurlar için emeklilik şartları Ömer Şensoy

Memurlar için emeklilik şartları

Sevgili Hemşerilerim

Sizlere bu yazımızda memur olarak çalışanlara ait 4/C (Emekli Sandığı) emeklik şartlarını anlatmaya çalışacağız. İnşallah faydalı olabiliriz.

ERKEK MEMURLARIN 4/C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİLİK ŞARTLARI

İlk önce erkek memurların işe giriş tarihlerine göre farklılık arz eden emeklilik şartlarını ele alacağız. Sonrada kadın memurların işe girdikleri tarihe göre emeklilik şartlarını vereceğiz. 

ERKEK MEMURLARIN 4/C'LİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Eski adıyla Emekli Sandığı iştirakçisi yeni adıyla 4/C’li olarak emekli olacak olanlar işe girdikleri tarih aralıklarına göre aşağıdaki belirtilen durumlara göre emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir. 

Bilindiği üzere erkek memurlar ancak, 25 hizmet yılını doldurmaları halinde emekliliklerini isteyebilmektedirler.

1- ) 08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Geçici 205 inci maddesinin ilk fıkrasına göre (Anayasa Mahkemesinin İptal Etmediği Fıkra);

08.09.1999 günü itibariyle,

– Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

Ayrıca;

Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.

a-Normal emeklilik şartları

Yukarıdaki belirtilen şartı yerinde getiremeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında birde belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır. Hesaplama ve karşılaştırmalar 4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 23.05.2002 günü itibar edilerek yapılacaktır.

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle)

Kesenek ödemeleri gereken

 süre(1. Şart)

Tamamlamaları gereken yaş(2. Şart)

2 yıl veya daha az

25

44

2 yıldan fazla- 3 yıl 6 ay ve daha az

25

45

3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az

25

46

5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay ve daha az

25

47

6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az

25

48

8 yıldan fazla-9 yıl 6 ay ve daha az

25

49

9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az

25

50

11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az

25

51

12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az

25

52

14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az

25

53

15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az

25

54

17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az

25

55

18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az

25

56

20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az

25

57

21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

25

58

22 yıldan fazla

25

60

 

Örnek  – 26.02.1992 tarihinde işe başlayan erkek memurun 23.05.2002 tarihi itibariyle hizmeti, (10 yıl, 2 ay, 27) gündür. Buna göre bu memurun 25 yılı tamamlamasına kalan süre, (14 yıl , 9 ay, 3) gündür. Tabloya göre, 10 sırada olan 14 yıldan fazla-15 yıl 6 aydan az kısmına tekabül etmekte ve 25 yılı tamamlamak şartıyla emekli olabileceği YAŞ 53 dur. Bu memur 25 yılı tamamlayınca işinden ayrılabilir ama emekli maaşı ve ikramiyesi için 53 yaşını bekleyecektir. 53 yaşını tamamlayınca o gün geçerli katsayı üzerinden maaş ve ikramiye alacaktır.

b-Erkeklerin memurların yaşlılıktan emekliliği

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 5434 Sayılı Kanun’un Geçici 206 ıncı maddesine göre, 08/09/1999 tarihinde 4/c (Emekli Sandığı) sigortalısı olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanıacaklardır.

Öte yandan, 08.09.1999 günü öncesine hizmeti olan kamu görevlilerinden 25 yıldan az hizmeti olanlar, 15 tam yılı tamamlamak şartıyla 61 yaşını tamamlayarak emekli olurlar.

2 -) 08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş erkek memurların emekliliği

 a-Normal emeklilik şartları

08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

 b-Erkeklerin yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları

08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 C-01.05.2008 gününden sonra işe girenlerin emeklilik şartları;

a-Normal emeklilik şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün ama yaş şartı 65’dir. Yaş ise kademelendirilmiştir. Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;

9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 65,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 9000 günü tamamlayan erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

b-Erkeklerin SGK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.

Buna göre;

5400 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkek için 64,

2) 1/1/2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkek için 65,

olarak uygulanır.

Kadın memurlar için 4/C (Emekli Sandığı) emeklilik şartları 20 yıl 7200 gündür. Aşağıdaki tablo kadınların 23.05.2002 tarihi itibariyle tamamlanması gereken süreler dikkate alınarak düzenlenmiştir.

(23.05.2002 TARİHİ İRİBARİYLE ) 20 YILI TAMAMLANMASINA KALAN SÜRE

2 yıl ve daha az                                         20   yıl               40   yaş

2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az                  20   yıl               41   yaş

3 yıldan fazla-4 yıl ve daha az                  20   yıl               42   yaş

4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az                  20   yıl               43   yaş  

5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az                  20   yıl               44   yaş

6 yıldan fazla-7 yıl ve daha az                  20   yıl               45   yaş

7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az                  20   yıl               46   yaş

8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az                  20   yıl               47   yaş

9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az                20   yıl               48   yaş

10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az              20   yıl               49   yaş

11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az              20   yıl               50   yaş

12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az              20   yıl               51   yaş

13 yıldan fazla-14 yıl ve daha az              20   yıl               52   yaş

14 yıldan fazla-15 yıl ve daha az              20   yıl               53   yaş

15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az              20   yıl               54   yaş

16 yıldan fazla-17 yıl ve daha az              20   yıl               55   yaş                                  

17 yıldan fazla-                                          25   yıl               58   yaş

 

Örnek;  14.11.1993 tarihinde işe başlayan KADIN memurun 23.05.2002 tarihi itibariyle hizmeti ;

           15.06.2002

           15.11.1993

         ----------------

00.07.0008 (8 yıl 07 ay ). Buna göre bu memurun 20 yıl tamamlamasına kalan süre ;

 

30.11.19

00.07.08

         ----------------

            30.04.11   ( 11 yıl 4 ay 30 gündür)

Yukarıdaki tabloya göre 11. sırada olan 11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az bölümüne denk geldiğinden 20 yılı tamamlamak şartıyla emekli olacağı yaş 50’dir.

 

Bu makale toplam 1136 kez görüntülendi!.

Dikkat! YASAL UYARI: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Yorumcu'ya aittir.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

ÖMER FARUK ŞENSOY17 Nisan 2018, Salı - 20.12

MALULEN EMEKLİ OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA GÜCÜNÜN 2/3 ÜNÜ KAYBETMİŞ OLASI VEYA ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE MALÜL OLMASI GEREKİR EMEKLİ MAAŞI MEMURİYETTE DERCE KADEME VE ÜNVANA GÖRE OLDUĞUNDAN MAAŞTA FAZLACA BİR KAYBIN OLMAZ

Memur16 Nisan 2018, Pazartesi - 13.26

Ömer bey memur 20 yılı aşkın hizmeti var. malulen emekli olma şartları nedir sağlık problemlerinden dolayı. bu şekilde emekli olunursa emekli haklarında kaybı olur mu ? Bu konuyu da yazarsanız seviniriz.

Yazarlar