Hasan Hüseyin Kesmen

Hasan Hüseyin Kesmen

OYUMU KİME VEREYİM Hasan Hüseyin Kesmen

OYUMU KİME VEREYİM

Besmele, hamdele ve salatü selamdan sonra;

İnsan dünyaya başıboş olarak gönderilmedi. Herkesin bir vazifesi olmakla beraber ailenin reisi olan babanın daha çok vazifesi vardır. Ailesinin dünyevi ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte onların manevi sorumluluğuda babaya, sonra anneye aittir.

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. (Tahrim 6)

Anne babanın evladı üzerinde hakları çoktur. Bununla birlikte çocuklarında anne baba üzerinde hakları vardır ki, bunun ilki doğduğunda ona güzel (İslami) bir isim koymak. Daha sonra onu islama göre, islami olarak yetiştirmek.

ANNE BABA NE YAPSIN / RAB’BİM İLMİMİ ARTIR

Peki anne ve baba çocuklarına islami eğitimi veremiyorsa ne yapacak?

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede şöyle buyurmuştur:

“Senden önce de peygamberler olarak yalnızca kendilerine vahy vermekte olduğumuz erkekler gönderdik. Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl 43)

“(Rasûlüm) de ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ? Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. (Zümer 9)

İlim, insanın, hem kendisini hem çevresini hem de Rabbini tanımasını sağlayan ilâhî bir aynadır.

 “(Rasûlüm) de ki: Rabbim, ilmimi artır!..” (Tâhâ 114)

Çünkü bu artış, insanın kıymet ve şerefinin de artmasına vesile olur. Bu kıymet ve şeref, insanı iki cihanın gözdesi yapacak bir değerdir.

Öldükten sonra dahî insanın derecesini artırmaya vesile olan sonsuz bir kazançtır ki,

Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve sellem

 “İnsan ölünce, üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından duâ eden hayırlı evlât.” Buyuruyor. (Müslim, Vasiyye, 14)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE BEDEN VE RUH

Eğitim ve öğretim hizmetleri, insandaki beden ile ruh ve akıl ile kalp arasındaki hassas dengeye dikkat edilerek plânlanması gerekir.

Şayet insanın sadece aklına hitap edilerek menfaat, makam, dünyevî hevâ ve hevesler ağır basacak şekilde yetiştirilirse, böyle yetiştirilen insan; neticede servet, şöhret ve şehvetin kulu hâline gelirki, toplum şu anda tamda da bu noktadadır. 

Fakat aklıyla birlikte onun kalbi de eğitilebilirse, fıtratında (Yani yartılması islam fıtratı üzerine olması hasebiyle) mevcut olan temâyüllerin Hak yoluna yönlendirilmesi ancak o zaman mümkün olabilir.

Bundan dolayıdır ki,

Zeyd b. Erkam’dan rivâyete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”  Müslim, Zikir,73

İLİM VE İBADETTE İHLAS

Yine ibâ­det­le­rin­de ih­lâ­sı kay­be­dip, ben­lik ve he­vâ­la­rı­nı öne çı­kar­tan kim­se­le­rin âkı­be­ti hak­kın­da Ebû Hu­rey­re (ra) Haz­ret-i Pey­gam­ber (sav)den şöy­le bu­yur­du­ğu­nu ha­ber ver­mek­te­dir:

“Kı­ya­met gü­nü he­sâ­ba çekilecek ilk ki­şilerden şe­hid, âlim ve zengin herbiri Allah (cc ) hu­zu­runa ge­ti­ri­lir. Mevzumuzla alakalı olan sadece ilim sahibi olanı burada alıyoruz.

 İlim öğ­ren­miş, öğ­ret­miş ve Kur’ân oku­muş bir ki­şi hu­zû­ra ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ ona verdiği nî­met­le­ri ha­tır­la­tır. O da ha­tır­lar ve îti­râf eder. Ona:

« Peki, bu nî­met­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?» di­ye so­rar.

O ise:

« İlim öğ­ren­dim, öğ­ret­tim ve Sen’in rı­zân için Kur’ân oku­dum» ce­vâ­bı­nı ve­rir.

Ce­nâb-ı Hak:

« Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, âlim de­sin­ler di­ye ilim öğ­ren­din, ne gü­zel oku­yor de­sin­ler di­ye Kur’ân oku­dun. Bun­lar da se­nin hak­kın­da söy­len­di.» bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur, o yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır. (Müs­lim, İmâ­re, 152)

Yûnus Emre Hazretleri de İlmin Aslî Gayesini Şöyle İfade Eder:

İlim ilim bilmektir,                  İlim kendin bilmektir.             Sen kendini bilmezsin,

Ya nice okumaktır?!.              Okumaktan mânâ ne?            Kişi Hakk’ı bilmektir,

Çün okudun bilmezsin,           Ha bir kuru emektir!..             Okudum bildim deme,

Çok tâat kıldım deme.            Eğer Hakk’ı bilmezsen,           Bu kuru lâf demektir!..

İHTİYACA CEVAP VEREN İLİM ASIL İLİMDİR

Bir matematik âlimi Temel’in gemisine binmiş. Sefer esnasında ilmine mağrur bir şekilde Temel ile sohbete koyuldu. Temel’e zaman zaman matematikten, çarpma bölme vs. sualler sordu ve muhatabından «bilmem» cevabını alınca da ona karşı ilmiyle iftihar etmek üzere;

“Yazık! Cehâletin sebebiyle ömrünün yarısını hebâ ve ziyân etmişsin. Boş geçirmişsin.” diyerek onunla istihzâ etti.

Saf köylü çocuğu Temel’in, bu küçük düşürücü davranışa gönlü kırıldı ise de, olgunluk gösterip matematik hocasına cevap vermedi, sustu. Derken şiddetli bir fırtına çıktı ve gemiyi müthiş bir girdabın içine sürükledi. Herkesi büyük bir telâşın kapladığı o hengâmede Temel, matematikçiye döndü ve;

“Ey üstadım, yüzme bilir misin?” diye sordu.

Matematikci, solmuş sararmış bir vaziyette titrek bir sesle kekeleyerek;

“Hayır bilmem!..” dedi.

Bunun üzerine Temel, mahzun bir edâ ile şu mukabelede bulundu:

“Matematik bilmediğim için benim ömrümün yarısı boşa geçmişti. Görüyorum ki, şimdi ise senin ömrünün tamamı boşa geçmiş.

Zira gemimizin bu girdaptan kurtulma imkânı yoktur. Ey matematikci! Bu deryada matematikden ziyade yüzme ilminin daha faydalı ve zarûrî olduğunu bilmiyor muydun?..”

Bu kıssadaki matematik ilminden murad, sadece dünyevî ve zâhirî ilimlerdir. Asıl faydalı ilim ise, ihtiyaca cevap veren ilimdir.

Beşerin en büyük ihtiyacı, bedenle birlikte rûhun da ebedî saâdetini temin edecek olan ilimdir. Bu da, Allah rızâsını kazanmaya bağlıdır. Allâh’ın rızâsı ise, kâmil îmanla birlikte sâlih amellerle elde edilebilir.

SON KELAM

Çocuğumuzun 80 ile 90 yıllık hayatı için harcadığımız çabayı, gayreti veya başka bir deyişle çocuğumuzun midesini düşündüğümüz kadar, LÜTFEN ahiretini kazanacak çaba va gayret içinde olalım. ALLAH RIZASI İÇİN.

Bu sebeple, ey veliler ey müslümanlar bu ayeti celileye kulak verin çocuklarınıza acıyın da dinini diyanetini öğreneceği camilere Kur’an kurslarına medreslere gönderin ki,

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.(Tahrim 6)

Ayeti celilenin tehdidine muhatap olmayın.

Ya Rabbi «Lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!» Ayeti celilesine mazhar eyle.

Ya Rabbi! Bizleri ahlaki Muhammediyye ile Kur’an-ı kerim ahlakı ile ahlaklandır, hayırlı ilim öğrenmeyi öğretmeyi nasip et.”

 Rabbim cümlemize ilim öğrenip öğrendiklerimizle ihlaslı amel etmeyi nasip eyle.

SANA GÖRE

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin memleketimiz, Milletimiz ve İslam beldelerinin kurtuluşuna vesile olacak şekilde neticelenmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Oyumu nereye atayım diyen kardeşim! Bütün İslam beldelerini, dünyada mazlumları ve Türkiye’deki Müslümanları sevindirecek, başta Amerika, İsrail, İngiltere, Almanya, Fransa vb kâfirleri ise, kedere boğacak, taraf hangi tarafsa, sana göre O’na oyunu ver. Allah (cc) sapmak ve saptırmaktan muhafaza eylesin.

ELHÜKMÜ LİLLAH

Bu yazımı tamamlayacağım zaman gelen bir haber ölümün ne kadar yakın olduğunu bir kez daha hatırlattı. Abdülmetin BALKANLIOĞLU hocamız vefat etmiş. Cenazesi 21 Haziran Perşembe günü İstanbul Fatih Camiinde İkindi namazına mütaakip kaldırılacak.

Allah (cc)  Abdülmetin BALKANLIOĞLU hocamıza rahmetiyle,  merhametiyle muamele eylesin. Allah (cc) taksiratını affeylesin. İyi bir âlim İyi bir hatipti ELHÜKMÜ LİLLAH. Tanıyanlar, tanımayanlar ölü ne ister? Yasin-i Şerif, Fatiha ve Kelimeyi tevhid vb. Okuyalım okutalım.

Allah’a (cc) Emanet Olunuz. Esselamü Aleyküm.

Bu makale toplam 1129 kez görüntülendi!.

Dikkat! YASAL UYARI: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Yorumcu'ya aittir.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

lale22 Haziran 2018, Cuma - 22.30

Allah razı olsun. yazınızda bir kaç konudan bahsetmişsiniz ağırlıklı ilim ve çocuklarımızın yaz döneminde dini eğitimini almasına yönelik fakat yazınızın başlığı dikkat çekici. hsan hoca arifiye için kazançdır. Keşke Yakup Yıldız hoca da olsaydı. yazılarından vaazlarından istifade etseydik. gidenin yeri dolmuyor.

Vatandaş21 Haziran 2018, Perşembe - 15.05

Oyunuzu kime vereceğinizi açıkladılar direk yazsaydın hocam bu kadar uzun yazmana ne gerek var

Esnaf21 Haziran 2018, Perşembe - 09.53

Hocamiza Allahtan rahmet...sizide Allah uzun ömür versin hasan huseyin hocam..

Yazarlar